|

Bảo trợ xã hội

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Năm 2020, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 30% mệnh giá bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. Tổ chức và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dự án chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; các chính sách hỗ trợ về tín dụng, giáo dục, y tế... cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong năm 2020, đã giải ngân cho trên 30.000 hộ vay, với số tiền trên 968 tỷ đồng (thu nợ được 667 tỷ đồng). Khám chữa bệnh cho người nghèo 5.738 lượt người, kinh phí trên 2.125 tỷ đông; khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi 3.632 lượt trẻ, kinh phí trên 1.245 tỷ đồng. Hỗ trợ nhân rộng 22 mô hình giảm nghèo cho 537 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh với kinh phí trên 4,006 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngành phối hợp với Sở Xây dựng hỗ trợ xây dựng 274 căn nhà ở cho hộ nghèo (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg) với kinh phí trên 12,283 tỷ đồng, trong đó: cất mới 270 căn; sửa chữa: 04 căn; vốn vay NHCSXH 6,783 tỷ đồng, nguồn Quỹ vì người nghèo 2,800 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2,700 triệu đồng. Trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho 146.008 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng, với tổng kinh phí thực hiện 69,895 tỷ đồng, trong đó 78.093 đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng, với tổng kinh phí thực hiện trên 35,137 tỷ đồng; 1.910 đối tượng sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội, kinh phí 859 triệu đồng; trợ cấp cho cho trên 93.339 đối tượng hưởng chính sách BTXH sống tại cộng đồng (trẻ em mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật…) với kinh phí trên 498 tỷ đồng. Cứu trợ kịp thời cho trên 1.705  hộ gia đình bị thiệt hại rủi ro do hỏa hoạn, mưa giông, sạt lở..., kinh phí trên 24 tỷ đồng, trong đó, 23 hộ bị hỏa hoạn, 1.672 hộ bị ảnh hưởng dông lốc làm sập và tốc mái nhà và 10 trẻ bị đuối nước. Hỗ trợ 60 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật…

Ngòai ra, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành 100% chi hỗ trợ 228.295 đối tượng với tổng kinh phí chi trả trên 230.466 triệu đồng, trong đó, đối tượng người có công: 6.729 người; đối tượng bảo trợ xã hội: 73.228 người; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo: 148.338 người. Hình thức chi trả: tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương và từng nhóm đối tượng nên mỗi địa phương lựa chọn hình thức chi trả khác nhau (do cán bộ cấp xã thực hiện chi trả hoặc giao Bưu điện thực hiện chi trả). Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 49.958 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 với kinh phí hỗ trợ 49.958 triệu đồng, trong đó 8.592 lao động bán lẻ vé số nhận hỗ trợ 8.592 triệu đồng từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiến An Giang; phê duyệt danh sách đối với 213 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí hỗ trợ 213 triệu đồng; phê duyệt danh sách đối với 875 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 với kinh phí hỗ trợ 875 triệu đồng. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với sự nỗ lực và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đời sống người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,90% góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ngành sẽ tăng cường các hoạt động trợ giúp nhằm sớm ổn định đời sống người nghèo, đẩy nhanh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đảm bảo trợ cấp thường xuyên cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo quy định và trợ giúp và cứu trợ kịp thời cho các đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, đảm bảo công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững...