|

Thông báo

Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo:   1368/TB-SLĐTBXH

Danh sách: Thí sinh đủ điều kiện

Thông báo: Nội qui