|

Thông báo

Khám sàng lọc bệnh tim cho người lớn và trẻ em nghèo

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố phối hợp với xã, phường, thị trấn lập danh sách người lớn và trẻ em nghèo được khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh theo chương trình khám sàng lọc tim miễn phí của Bệnh viện Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. (Đối tượng, thời gian và địa điểm xem chi tiết trong file đính kèm)

Tải về