|

Thông báo

Triệu tập thí sinh ôn tập và danh mục tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2022