|

Thông báo

V/v hỗ trợ khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt

Căn cứ Công văn số 185/QBT-QLCTDA,ngày 24/4/2023 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc triển khai chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt. Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với xã, phường, thị trấn lập danh sách trẻ em dị tật vùng hàm mặt để tổ chức hướng dẫn đưa các trẻ đến điểm khám sàng lọc và điều trị phẫu thuật. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Tải về