Đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 • Thông tin đường dây nóng

  1) Các chính sách về hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động: 02963.857.604; 0913.776.321
  2) Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động (trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:02963.857.601; 0985.772.890
  3) Theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách:02963.875.605;0913.896.368
  4) Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19: 02963.855.976;0948643131
 • Thông tin người phát ngôn

  Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở

  0917.287.578

 • Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị Quy định về thủ tục hành chính

  1. Bà Nguyễn Thị Bảo Trân (Phó Giám đốc Sở): 0908.770.666
  2. Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:
  - Số điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247
  - Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  3. Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh:
  - Số điện thoại: 02963.957.006
  - Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Công khai đầu mối tiếp nhận báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

  0981.774.321