|

Người có công

Công tác chăm lo người có công với cách mạng trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu - năm 2021

Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm sâu sắc đến việc nâng cao đời sống người có công với cách mạng. Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trợ cấp Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng và thân nhân, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các đối tượng bảo trợ xã hội; kinh phí trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo; kinh phí phục vụ và đi thăm chúc Tết.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết  định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc trợ cấp tết Tân Sửu năm 2021; Phối hợp triển khai Kế hoạch số 819/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động thăm viếng, họp mặt của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán; Hướng dẫn các huyện, thị, thành phố thực hiện chế độ trợ cấp đối với người có công với cách mạng, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt trợ cấp quà Tết Tân Sửu năm 2021 của Chủ tịch nước theo Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021.

Theo báo cáo của địa phương, đến nay các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện hoàn tất việc chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 1 và tháng 2 (năm 2021) đối với gần 8.000 người có công với cách mạng. Đồng thời, cơ bản cấp xong trợ cấp quà Tết của Chủ tịch tỉnh đối với trên 36.000 người có công và thân nhân của họ với kinh phí trên 29 tỷ đồng (định mức quà là 800.000 đồng/người), còn một số hộ người có công đi làm ăn xa sẽ về nhận sau. Bên cạnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức nhiều đoàn thăm chúc Tết đến các gia đình chính sách tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, các chốt biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các xã khó khăn và nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác an sinh xã hội tại địa phương, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng.

Việc cấp quà Tết của Chủ tịch nước đối với người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cũng được thực hiện hoàn tất, số lượng chi trả gần 14.000 người với trên 2,8 tỷ đồng  (02 mức: 300.000 đồng/người và 600.000 đồng/người).

Việc trợ cấp Tết kịp thời giúp cải thiện đời sống của người có công với cách mạng, thân nhân và người thờ cúng người có công với cách mạng; người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các đối tượng bảo trợ xã hội trong tình hình khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19. Thống kê ban đầu nhận thấy, diện người có công với cách mạng được phần quà Tết thấp nhất là 800.000 đồng (cán bộ hoạt động kháng chiến), nhiều nhất khoảng 4.000.000 đồng (Bà mẹ Việt Nam anh hùng).  Ngoài ra, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UB MTTQ Việt Nam tỉn,... cũng đã chung tay, góp sức và tổ chức đi thăm tặng quà hàng ngàn lượt người có công với số tiền trên 01 tỷ đồng./