|

Người có công

Quan tâm,đẩy mạnh phong trào chăm lo cho người có công với cách mạng

Từ đầu năm đến nay, Ngành Lao động- TBXH đã phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đưa 940 người có công đi điều dưỡng tập trung 12 đợt tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công miền Trung, Lâm Đồng, thành phố Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Đắk Lắk và Thủ đô Hà Nội. Phân bổ trên 6,12 tỷ đồng kinh phí điều dưỡng và trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, trong đó: 1,127 triệu đồng trang cấp phương tiện trợ giúp, gần 02 tỷ đồng điều dưỡng tập trung và trên 03 tỷ đồng điều dưỡng tại nhà. Phối hợp Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ, điều chỉnh, bổ sung danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại các huyện, thị xã, thành phố cho 546 hộ (xây mới 304 hộ, sửa chữa 242 hộ). Tổ chức các hoạt động thăm, viếng, trợ cấp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Thực hiện trợ cấp quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch tỉnh cho trên 62,7 ngàn lượt người có công và thân nhân người với kinh phí trên 34,3 tỷ đồng; chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho trên 6.000 lượt gia đình chính sách với kinh phí trên 02 tỷ đồng. Phối hợp thực hiện tốt Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang; Kế hoạch cải táng 99 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ vừa được quy tập bàn giao tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc; Chương trình Thắp nến tri ân; Tổ chức đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Hội nghị gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu toàn quốc năm 2020 tại thủ đô Hà Nội…

Thẩm định và đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trình chế độ trợ cấp đối với 09 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ LĐ-TBXH trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại 63 Bằng “Tổ quốc ghi công” bị mối, mọt, rách, hư hỏng, thất lạc.

Ban hành Quyết định trợ cấp ưu đãi đối với 146 người có công và thân nhân, đối tượng thuộc nhóm Cựu Chiến binh; Đình chỉ chế độ đối với 278 người có công và thân nhân, giải quyết chế độ cho thân nhân với số tiền trên 4,25 tỷ đồng; Trợ cấp mai táng phí đối với 556 thân nhân người có công và đối tượng thuộc nhóm Cựu Chiến binh với số tiền trên 7,12 tỷ đồng; Thu hồi quyền lợi đã hưởng sai đối với 03 hồ sơ với số tiền trên 58 triệu đồng; đính chính thông tin thân nhân 22 hồ sơ người có công; Giới thiệu di chuyển 18 hồ sơ và chế độ người có công đến tỉnh khác quản lý. Tiếp nhận và thực hiện chế độ theo quy định đối với 20 hồ sơ người có công và thân nhân người có công từ tỉnh khác chuyển đến.

Về công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ: 9 tháng đầu năm, ngành đã giải quyết di chuyển 14 hài cốt liệt sĩ về quê nhà, đồng thời hỗ trợ kinh phí cất bốc với số tiền 77,88 triệu đồng. Điều chỉnh thông tin và khắc lại mộ bia liệt sĩ đối với 07 trường hợp; Tổ chức lấy 100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đề nghị Cục Người có công giám định AND xác định danh tính liệt sĩ. Phối hợp quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và khu cán bộ từ trần.

Phương hướng trong những tháng cuối năm 2020, Ngành sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc trợ cấp khó khăn do Covid-19  theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh An Giang; Kiểm tra việc thực hiện hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại 11 huyện, thị xã, thành phố của năm 2020 theo Quyết định của UBND tỉnh. Tìm kiếm, bổ sung hồ sơ liên quan, trình UBND tỉnh trình Bộ LĐ-TBXH xem xét cấp mới Bằng Tổ quốc ghi công đối với những hồ sơ liệt sĩ mà gia đình đã hưởng chế độ trước ngày 01/01/1995.