|

Người có công

Kết quả vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2021 và công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Tỉnh An Giang hoàn thành việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ năm 2013 đến năm 2020, đã hỗ trợ xây mới 3.792 căn, sửa chữa 2.680 căn, với kinh phí trên 243 tỷ đồng (ngân sách trung ương 156 tỷ đồng, ngân sách địa phương 87 tỷ đồng), góp phần ổn định nhà ở cho 6.472 hộ người có công với cách mạng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều huyện, thị xã, thành phố có phát sinh những hộ người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở. 

Trao tặng N tình nghĩa từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh An Giang năm 2021

Tiếp tục phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, đặc biệt là thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quan tâm chăm lo đời sống người có công với cách mạng, tính đến nay, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 4,1 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch đề ra năm 2021. Theo đó, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 36 căn nhà tình nghĩa của những hộ người có công với cách mạng đang có khó khăn về nhà ở.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời có các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 46 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Đất Nước (30/04/1975 - 30/04/2021); Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thiết thực kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với những hy sinh sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, độc lập, tự do của Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân.

Việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng để giảm bớt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng

Những căn nhà tình nghĩa mới xây được bàn giao đến các hộ người có công thật sự là niềm vui chung của mỗi hộ gia đình chính sách, chính quyền địa phương và toàn ngành Lao động-TBXH; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình có công với cách mạng; là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình người có công vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Người có công đều xúc động, trân trọng cảm ơn và hứa sẽ bảo quản, chăm sóc tốt căn nhà tình nghĩa để được sử dụng lâu dài

Định hướng chỉ đạo công tác chính sách người có công với cách mạng, ông Châu Văn Ly-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-TBXH lưu ý những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới để ngành Lao động-TBXH tập trung, cụ thể: thực hiện đúng đủ, chính xác, kịp thời, công bằng, công khai việc xác nhận và giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giải quyết dứt điểm việc đề nghị xác nhận người có công với cách mạng, không để hồ sơ tồn đọng; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng; Phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; Quyết tâm giữ vững 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công; Thực hiện tốt quy trình, trách nhiệm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách người có công; Hoàn thành Đề án Số hóa hồ sơ người có công đưa vào khai thác theo quy định./.