|

Người có công

Nâng cao chất lượng điều dưỡng phục hồi sức khỏe của người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, ngành Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt công tác điều dưỡng đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định.

Hàng năm, Sở LĐTBXH tiếp nhận và phân bổ kinh phí trên 05 tỷ đồng từ Trung ương để thực hiện công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với tung bình 3.500 người có công, trong đó khoảng 1.000 người đăng ký đi điều dưỡng tập trung, số người còn lại được thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình. Song song kinh phí Trung ương, ngân sách tỉnh bố trí chi cho công tác đưa người có công điều dưỡng tập trung trung bình hàng năm trên 1,5 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả điều dưỡng phục hồi sức khỏe của người có công.

 

Nhìn chung, công tác điều dưỡng người có công là rất thiết thực, mỗi đợt đi điều dưỡng, ngoài việc nâng cao sức khỏe còn là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, từ đó đối tượng có điều kiện được giao lưu, gặp gỡ đồng đội, thăm chiến trường xưa, được được tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, các căn cứ kháng chiến cũ ... Nhờ đó, sức khỏe và tinh thần của các đối tượng người có công được nâng lên rõ rệt, từ đó giúp họ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống thọ, sống có ích, tiếp lửa cho thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua điều dưỡng đã bù đắp được một phần nào những nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại sau hơn 45 năm thống nhất đất nước; đồng thời cũng là thông điệp cho họ biết Đảng và Nhà nước luôn chăm lo, quan tâm đối với những người có công với cách mạng, đó cũng là việc thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

 

Hiện nay, phần lớn người có công An Giang có nguyện vọng đăng ký đi điều dưỡng kết hợp tham quan ở những nơi có di tích văn hóa, lịch sử nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng truyền thống cách mạng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đền Hùng (Phú Thọ), quê Bác (Nghệ An), viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình), Nghĩa trang Hàng Dương, Nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc,.... Đây là những nơi có giá cả sinh hoạt cao nên mức chi cho điều dưỡng tập trung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 101/2018/TT-BTC (2.220.000 đồng/người), do vậy khó đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và thân nhân. 

Để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người có công với cách mạng và thân nhân trong thực hiện chế độ điều dưỡng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh An Giang về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần đối với người có công với cách mạng. Vừa qua, Sở LĐTBXH đã trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh An Giang khóa IX, Kỳ họp thứ 15 ban hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, mức chi chế độ điều dưỡng tập trung đối với người có công đi điều dưỡng từ 2.220.000 đồng/người/lần (quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 53 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP) được nâng lên mức 3.000.000 đồng/người/lần, trong đó: ngân sách Trung ương là 2.220.000 đồng/người, ngân sách tỉnh bổ sung là 780.000 đồng/người để chi thêm cho các khoản: tiền ăn, thuốc trị bệnh, quà tặng, tham quan của người có công và thân nhân trong thời gian đi điều dưỡng tập trung.

Như vậy, hứa hẹn từ năm 2021, Sở LĐTBXH được tỉnh tăng ngân sách địa phương cho công tác điều dưỡng tập trung người có công, góp phần ngày càng nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người có công với cách mạng và thân nhân, từ đó nâng cao mục tiêu chăm sóc sức khỏe của người có công và thân nhân của họ./.