|

Hoạt động ngành

Sở Lao động- TBXH tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động

Sáng ngày 01/2, Sở Lao động- TBXH tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc cùng cán bộ công chức, viên chức, công đoàn viên của khối Văn phòng Sở và 03 đơn vị trực thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em, Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em và Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng hoạt động phong trào thi đua năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính và các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, công đoàn viên…

Đ/c Phan Văn Tuấn- Phó Giám đốc Sở Báo cáo tóm tắt hoạt động của đơn vị năm 2020 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021

 

Đ/c Nguyễn Thị Bảo Trân- Phó Giám đốc Sở thông qua nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm

Năm 2020, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Lao động- TBXH đã đoàn kết, cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, mang hiệu quả thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ngành đã tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch; tập trung tham mưu hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội, đặc biệt là thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp khoảng 30.353 người, đạt tỷ lệ 121,4% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Đã đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, đạt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Tiếp tục củng cố, duy trì 100% số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công đã được công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,63% đầu năm 2019 xuống còn dưới 1,93% cuối năm 2020…

Đ/c Phan Ngọc Khiêm- Chủ tịch CĐ Sở Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng hoạt động phong trào thi đua năm 2021

Công tác Thi đua- Khen thưởng được đẩy mạnh và đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên, cổ vũ kịp thời đến từng cá nhân, tập thể. Kết quả tổng kết thi đua năm 2020, hầu hết các công chức, viên chức đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Công Đoàn Sở đều đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên. Đảng bộ Sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn và Chi Đoàn Sở đạt danh hiệu vững mạnh. Ngành được đánh giá là đơn vị đạt thành tích tiêu biểu và được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động- TBXH

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan trong năm 2020.

Đ/c Châu Văn Ly- Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Châu Văn Ly- Giám đốc Sở đánh giá cao những thành tích mà Ngành, Công đoàn Sở đã đạt được trong năm qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, tất cả cho cán bộ, công chức, viên chức cần tiếp tục phát huy các thế mạnh, khắc phục khó khăn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành cùng với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch CĐ Sở

Hội nghị cũng đã phát động thi đua năm 2021, ký kết giao ước thi đua 2021 giữa Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 100% cán bộ, công chức, viên chức, công đoàn viên tham dự Hội nghị đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021./.