|

Hoạt động ngành

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2997/SLĐTBXH-VP về việc triển khai Công văn số 828/UBND-KGVX và Thông báo Kết luận số 519/TB-VPUBND.

Căn cứ Công văn số 1366/UBND-KGVX, ngày 26 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; Thông báo Kết luận số 519/TB-VPUBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị về Công văn số 1366/UBND-KGVX, Thông báo Kết luận số 519/TB-VPUBND của UBND tỉnh An Giang.

- Tuyên truyền khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không được chủ quan, lơ là, luôn đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng (giữ vệ sinh, giảm tụ tập, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe) và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời theo dõi sức khỏe, khi có các triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó thở, yêu cầu khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

- Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh và hướng dẫn người thân cài đặt ứng dụng Bluezone, luôn bật kết nối Bluetooth; yêu cầu, hướng dẫn người đến làm việc, liên hệ công tác (có sử dụng điện thoại thông minh) cài đặt ứng dụng Bluezone, bật kết nối Bluetooth để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, qua đó chung tay đẩy lùi dịch COVID -19

- Đề cao cảnh giác, không phát tán những thông tin tiêu cực, bịa đặt gây hoang mang dư luận. Thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của B Y tế.

2. Phòng Lao động – Việc làm triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp; đôn đốc doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ qui trình khai báo y tế, cách ly theo qui định.

3. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội tăng cường phối hợp với Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh trong công tác quản lý đối tượng và học viên cai nghiện, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trước và trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Công văn số 1339/UBND-KTN ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông  gắn với phòng dịch, chống dịch Covid19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan; đảm bảo vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị.