|

Hoạt động ngành

Tổng kết Pháp lệnh người có công với cách mạng và công tác xác nhận người công với cách mạng cùng với Tổng kết công tác Ngành Lao động - TBXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 21/12/2020, Sở Lao động- TBXH tổ chức Hội nghị tổng kết Pháp lệnh người có công với cách mạng và công tác xác nhận người công với cách mạng cùng với Tổng kết công tác Lao động - TBXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Lao động- TBXH các huyện, thị, thành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Sơn- PGĐ Sở Lao động- TBXH báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2020 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, hầu hết các chỉ tiêu được giao của Ngành đều đạt và vượt: Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp khoảng 30.353 người, đạt tỷ lệ 121,4% kế hoạch năm; đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%... Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp từ 53,86% năm 2019 lên 60% năm 2020 và tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 62,5% năm 2019 lên đạt 65% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%. Hiện tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên là thuộc đối tượng người có công với cách mạng... Đặc biệt là ngành đã tham mưu thực hiện chi trả theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đảm bảo đúng, đủ, kip thời, giúp các nhóm đối tượng giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19... Thực hiện đầy đủ, kịp thời hiệu quả chính sách người có công mà Pháp lệnh ưu đãi người có công do Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành. Từ đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Kế hoạch năm 2021, Ngành sẽ tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp khoảng 20.000 người; đưa trên 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,5%; Thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo quy định; Tăng cường các hoạt động trợ giúp nhằm sớm ổn định đời sống người nghèo, đẩy nhanh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đảm bảo trợ cấp thường xuyên cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo quy định và trợ giúp và cứu trợ kịp thời cho các đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất; Củng cố, duy trì và xây dựng mới xã, phường phù hợp với trẻ em; xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm..

Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe đồng chí Huỳnh Châu Khánh- PGĐ Bưu điện tỉnh An Giang báo cáo tình hình, kết quả phối hợp tổ chức thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công cách mạng và đối tượng BTXH; xem video phóng sự về công tác rà soát việc công nhận người có công cách mạng, đồng thời cùng thảo luận những khó khăn, vướng mắc cũng như các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Văn Ly- Giám đốc Sở biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Bên cạnh đó đồng chí còn triển khai 03 công việc trọng tâm ngành cần tập trung thực hiện trong năm 2021, trong đó (1) tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm; tổ chức sàn giao dịch việc làm, tạo thêm nhiều việc làm mới trong và ngoài tỉnh - kể cả ngoài nước cho người lao động. Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh phân luồng, giúp học sinh có định hướng chọn ngành nghề phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà về lâu dài. (2) Phối hợp đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch khảo sát đời sống người có công từ đó đưa ra giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách cải thiện cuộc sống, đảm bảo nâng mức sống hộ gia đình người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. (3) Tăng cường các giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững, cùng với giảm nhanh số hộ cận nghèo. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động để giảm nhanh các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em và đuối nước trẻ em. Tăng cường tuyên truyền các kiến thức về bình đẳng giới…

 

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Châu Văn Ly- Giám đốc Sở Lao động- TBXH trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đại diện thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Kía; Bằng khen UBND tỉnh cho 17 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013- 2020. Ngoài ra, BGĐ Sở Lao động- TBXH còn công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động- TBXH tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội (2010- 2020); cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động- TBXH giai đoạn 2015- 2020 và quyết định của Giám đốc Sở Lao động- TBXH về khen thưởng tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020./.