|

Hoạt động ngành

Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 235/SLĐTBXH-VP về việc triển khai thực hiện Chị thị số 05/CT-TTg, Công văn số 229/LĐTBXH-VP, Công văn số 72/UBND-KGVX Công văn số 79/UBND-KGVX

Căn cứ Chị thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dich bệnh COVID-19;

Thực hiện Công văn số 229/LĐTBXH-VP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19; các chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang tại Công văn số 72/UBND-KGVX ngày 28 tháng 01 năm 2021 về việc thực hiện Chị thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 79/UBND-KGVX ngày 30 tháng 01 năm 2021 về tổ chức khai báo xét nghiệm người về từ ổ dịch tại 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh;

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Tuyên truyền cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị về Chị thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 229/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,  Công văn số 72/UBND-KGVX Công văn số 79/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang.

- Tăng cưng theo dõi, cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh; kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch tại đơn vị, nâng cao hơn mức bình thường, luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

- Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm nuôi dưỡng tập trung nhiều đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải bình tĩnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; không đi đến các địa phương đang có ca mắc tại cộng đồng (Hải Dương, Quảng Ninh) khi không thực sự cần thiết.

- Khẩn trương rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi về từ vùng dịch (Hải Dương và Quảng Ninh) từ ngày 01/01/2021 đến nay (đặc biệt tại TP. Chí Linh và các chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn – Quảng Ninh) phải thực hiện ngay việc khai báo y tế với cơ sở y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết. Báo cáo, cập nhật hàng ngày (trước 15 giờ) các trường hợp đi về từ vùng dịch về Văn phòng Sở (SĐT: 3857.605) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

- Thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là việc thực hiện các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tay và các vật dụng, bề mặt tại gia đình và nơi làm việc,…

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy, Thanh tra và các phòng chuyên môn Sở: Chú ý thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, nhất trong việc tiếp khách đến liên hệ công tác hoặc các mạnh thường quân đến thăm chúc tết tại đơn vị. Hạn chế tối đa các hoạt động thăm gặp mặt học viên, đối tượng xã hội tại Trung tâm, Cơ sở, trừ trường hợp đặc biệt nhưng phải bố trí ở ngoài khu làm việc và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

3. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong đơn vị (như không khai báo y tế trung thực, không tuân thủ cách ly khi có yêu cầu).

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ diễn biến thực tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức Tết nguyên đán để điều chỉnh kế hoạch chuyên môn phù hợp. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trong trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.