|

Bảo trợ xã hội

Châu Thành: Thực hiện chính sách hỗ trợ cho 4.835 đối tượng là người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, đến nay, huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho 4.835 đối tượng là người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền là 4.835.000.000 đồng.

Trong đó, nhóm hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng là 147 hộ, kinh phí 147.000.000 đồng; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 32 người, kinh phí 32.000.000 đồng; Người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm: 4.656 người với tổng kinh phí 4.656.000.000 đồng (trong đó người bán lẻ vé số lưu động: 500 người).

Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đã phần nào chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người dân, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, …từ đó góp phần ổn định an sinh xã hội và tạo được sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương và nhất là lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương./.