|

Bảo trợ xã hội

517 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở năm 2020 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2020; An Giang đã triển khai khởi công xây dựng nhà ở 517 hộ người có công với cách mạng, trong đó cất mới 274 hộ; sửa chữa 243 hộ.

Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 503 căn (cất mới 267 căn; sửa chữa 236 căn); Đang triển khai xây dựng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020: 14 căn (cất mới 07 căn; sửa chữa 07 căn).

Về phương thức xây dựng nhà ở, trong 517 hộ đã khởi công xây dựng nhà có 516 hộ tự tổ chức xây dựng nhà ở, chỉ có 01 hộ (già, neo đơn…) do đoàn thể hỗ trợ xây dựng.

Diện tích bình quân nhà ở được xây dựng trong đợt này từ 32m2/căn đến 175 m2/căn, vốn xây dựng từ 50 - 500 triệu đồng/căn; sửa chữa từ 20 - 110 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, nhiều hộ cũng có sự đóng góp thêm từ gia đình, dòng tộc và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ để xây dựng nhà ở được khang trang hơn với mức đóng góp thấp nhất là 5 triệu đồng/hộ, cao nhất là 500 triệu đồng/hộ, nhiều căn nhà rất khang trang. Việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn 03 cứng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là một chủ trương lớn của Đảng - Nhà nước, thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời giúp tạo điều kiện cho các gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định vươn lên trong cuộc sống./.