Đường dây nóng
 • Thông tin đường dây nóng

  1) Bà Nguyễn Thị Bảo Trân (Phó Giám đốc Sở): 0908.770.666
  2) Ông Lê Viết Hùng (Chánh Văn phòng Sở): 0913.896.368
  3) Ông Phan Ngọc Khiêm (Chánh Thanh tra Sở): 0918.398.565
 • Thông tin người phát ngôn

  Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở

  0917.287.578

 • Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị

  1. Bà Nguyễn Thị Bảo Trân (Phó Giám đốc Sở): 0908.770.666
  2. Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:
  - Số điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247
  - Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  3. Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh:
  - Số điện thoại: 02963.957.006
  - Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn