Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang năm 2019 (02/05/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Hình thức, chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

- Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

- Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 76 chỉ tiêu

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Là công dân Việt nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

f) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

g) Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài.

h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết

định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; kèm các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 25/5/2019.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và các văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 97 đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Số điện thoại liên hệ: 02963.857.605).

4. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (500.000 đồng/thí sinh/lần).

Thông báo 855/TB-SLĐTBXH, ngày 23/4/2019 và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí tuyển dụng đính kèm: 885/TB-SLĐTBXH

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Thu Hằng

Các tin đã đưa:
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh An Giang năm 2019 (02/11/2019)
An Giang học tập kinh nghiệm về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Đồng Tháp (01/10/2019)
Hội nghị sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 7 tháng đầu năm 2019 và công tác chi trả chế độ ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện (09/08/2019)
Thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2019 (01/07/2019)
Thông báo Nội quy kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2019 (07/06/2019)
Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2019 (05/06/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động- TBXH năm 2019 (03/06/2019)
Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động- TBXH năm 2019 (03/06/2019)
Hội nghị giao ban công tác Lao động, người có công và xã hội 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo năm 2019 (16/05/2019)
Tuyên truyền phòng chống xâm hại, bạo lực và đuối nước trẻ em (29/03/2019)
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn