Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020 (05/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-SLĐTBXH  ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

1. Ông/bà có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: 97, Trần Quang Diệu, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang) để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ trúng tuyển phải được bổ sung hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

a) Lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo). Đồng thời đem theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra.

c) Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Trường hợp thí sinh trúng tuyển có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì nộp thêm bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

3. Sau thời gian nêu trên, những trường hợp không hoàn thiện hồ sơ hoặc hồ sơ không đầy đủ, hồ sơ có các văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)… không trùng khớp với Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Ngoài ra viên chức trúng tuyển phải nộp hồ sơ tuyển dụng lần đầu tại đơn vị đăng ký tuyển dụng, hồ sơ quy định tại điều 10, Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các thí sinh biết và thực hiện. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Thông báo số 1755/TB-SLĐTBXH:xem tại đây

Minh Triệu

Các tin đã đưa:
Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (23/09/2020)
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức làm việc tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (10/09/2020)
Hội nghị Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2020) và Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm 2020 (31/07/2020)
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (21/07/2020)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 (15/06/2020)
Hội nghị Sơ kết việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (28/05/2020)
Địa chỉ trang thông tin tiếp nhận giải đáp thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (19/05/2020)
Hơn 247 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (08/05/2020)
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn