Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV (10/02/2020)

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020; Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH, ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Công văn số 977-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy; Công văn số 90/UBND-KGVX ngày 30/01/2020; Thông báo số 36/TB-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Ngày 03 tháng 2 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh An Giang ban hành Công văn số 147/SLĐTBXH-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và xã hội đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra, cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra: Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020, Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH, ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 977-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy; Công văn số 78/UBND-KGVX ngày 20/01/2020, Công văn số 88/UBND-KGVX ngày 26/01/2020, Công văn số 90/UBND-KGVX ngày 30/01/2020; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 31/01/2020; Thông báo số 36/TB-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh...

Tuyên truyền các biện pháp chủ động phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan y tế để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch nCov nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân, người lao động, ngăn chặn, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

2. Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; không tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, phiên giao dịch việc làm, không tổ chức đưa người có công đi điều dưỡng...

3. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV.

Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

Đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch đến làm việc tại An Giang trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố; Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thông báo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tới các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp có liên quan. Các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở Điều trị và cai nghiện ma túy tỉnh và Cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế, tiến hành khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nCoV tại cơ sở.

5. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố; Phòng Lao động- Việc làm rà soát, thống kê, cập nhật hàng ngày các số liệu, thông tin y tế liên quan tới lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch, nhất là lao động Trung Quốc (tổng số lao động nước ngoài, số về quê ăn Tết, số đi qua vùng có dịch, số đã quay trở lại Việt Nam,...) để kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh nCoV.

6. Phòng Lao động- Việc làm rà soát, nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại các nước đã có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; khuyến cáo các doanh nghiệp tạm thời lùi thời gian xuất cảnh đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV; trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, người lao động cần phải được quán triệt để chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nCoV, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

7. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 143/SLĐTBXH-GDNN ngày 03/2/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

8. Các đơn vị phân công cán bộ để theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan tới việc phòng, chống dịch bệnh nCoV để báo cáo Sở và kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ở địa phương các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch bệnh nCoV.


Công văn số 147/SLĐTBXH-VP: xem tại đây

Thu Hằng

Các tin đã đưa:
Kiểm tra công tác phòng chống dịch CoVid 19 tại các doanh nghiệp (27/02/2020)
Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy (12/02/2020)
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch Corona (10/02/2020)
Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (02/02/2020)
Triển khai phối hợp trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (02/02/2020)
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (21/01/2020)
Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (18/01/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 và định hướng thực hiện trong thời gian tới (07/01/2020)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (27/12/2019)
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh An Giang năm 2019 (02/11/2019)
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn