Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Bảo trợ xã hội
Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang (24/08/2016)

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 về việc triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục đích nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện Công ước, góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Các cấp, các ngành tăng cường thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng một cách bình đẳng và đầy đủ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người và thúc đẩy sự tôn trọng phấm giá vốn có của họ.

Kế hoạch sẽ tập trung vào các hoạt động: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Công ước và pháp luật Việt Nam liên quan đến người khuyết tật; Lồng ghép nội dung về người khuyết tật vào các chương trình, đề án, dự án truyền thông, tuyên truyền các chính sách trợ giúp người khuyết tật, quyền và trách nhiệm của người khuyết tật đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, gia đình và bản thân người khuyết tật, chống phân biệt đối xử đối với người khuyết tật là phụ nữ, trẻ em, người già, người dân tộc thiểu số, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác trợ giúp người khuyết tật và những người khuyết tật tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, những hoạt động có hiệu quả trong việc trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đông; Tăng cường truyền thông về người khuyết tật nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày người khuyết tật thê giới (3/12) hàng năm; Xây dựng tài liệu tuyên truyền; tổ chức đào tạo tập huấn công tác truyền thông đối với người khuyết tật về các nội dung: Thái độ cách ứng xử đối với người khuyết tật, nhu cầu hỗ trợ người khuyết tật, luật pháp, chính sách và các chương trình liên quan trợ giúp người khuyết tật.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận công trình công cộng, công nghệ thông tin và truyền thông và trợ giúp pháp lý bảo đảm phù hợp Công ước và pháp luật Việt Nam.

Thực hiện hiệu quả các Chương trình đề án, dự án của người khuyết tật về chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; Bảo đảm việc tiếp cận được các dịch vụ y tế đối với người khuyết tật tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng; xây dựng và áp dụng các chính sách ưu tiên, ưu đãi người khuyết tật về sử dụng dịch vụ y tế, về giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh; Xây dựng các mô hình cung cấp các dịch vụ y tế nhằm giảm thiểu và phòng ngừa khuyết tật; triển khai các dịch vụ phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ trước khi sinh, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tuổi; tuyên truyền, tư vấn và cung câp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản; triển khai thực hiện chương trình can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, xây dựng chương trình, tài liệu, nghiên cứu sản xuất, cung ứng tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học đặc thù cho giáo dục người khuyết tật; Giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm; Không phân biệt người khuyết tật trong mọi vấn đề liên quan đến việc làm, bao gồm điều kiện tuyển dụng, sự thuê mướn và tuyển dụng, tiếp tục được tuyển dụng, thăng tiến nghề nghiệp và điều kiện làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe; Bảo vệ quyền của người khuyết tật được có điều kiện làm việc chính đáng và thuận lợi trên cơ sở bình đẳng với những người khác, trong đó có cơ hội bình đẳng và được trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị ngang nhau, điều kiện làm việc an toàn và bảo đảm sức khỏe, bao gồm việc được bảo vệ không bị quấy rối hay bị mắng nhiếc; Bảo đảm cho người khuyết tật có thể thực hiện quyền tham gia các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác. Tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận các chương trình kỹ thuật và hướng nghiệp chung, các dịch vụ việc làm, đào tạo nghề và đào tạo tiếp tục cao hơn; Xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật tại cộng đồng; mô hình hợp tác với doanh nghiệp trong dạy nghề, tạo việc làm; Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp Phòng chống thiên tai và hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật

Đồng thời triển khai các hoạt động giúp người khuyết tật tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng; Tiếp cận và tham gia giao thông; Tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thỏng và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Trợ giúp pháp lý; Hoạt động văn hóa, thế thao và du lịch; Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật…

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực quản lý nhà nước về người khuyết tật có trách nhiệm đôn đôc các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước; Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước và pháp luật về người khuyết tật; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm; nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; kết nối cơ sở dữ liệu về người khuyết tật; giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Công ước định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội./.

Trần Thu Hằng - VPS

Các tin đã đưa:
200 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Nhà nước vận động các Ngân hàng TMCP (12/02/2018)
Cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội (06/02/2018)
Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (26/12/2017)
Lễ khánh thành, bàn giao Khu nhà ở chăm sóc đặc biệt (21/12/2017)
Đề án thí điểm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có nhu cầu và đóng góp tự nguyện (21/07/2016)
Quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội (21/07/2016)
Hướng dẫn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội qua Bưu điện (14/07/2016)
Hội nghị tập huấn chi trả chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội qua Bưu điện (20/06/2016)
Đề án Chi trả chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội (17/06/2016)
Thành lập Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh An Giang và Tổ chuyên viên giúp việc giai đoạn 2016 – 2020 (23/05/2016)
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.
Điện thoại: (0763) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn