Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức làm việc tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (10/09/2020)

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020; Kế hoạch số 824/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 tại đơn vị trực thuộc Sở do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới như sau:


1. Hình thức, chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

- Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

- Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 05 chỉ tiêu làm việc tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

                                 Đính kèm danh sách nhu cầu tuyển dụng:xem tại đây 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Các thí sinh đã dự thi kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020, phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển và có kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) từ 50 điểm trở lên nhưng chưa trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức.

3. Nội dung tuyển dụng:

a) Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức:

Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức được đăng tại công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và niêm yết công khai tại trụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bổ sung:

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 97 đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Số điện thoại liên hệ: 02963.852.851.

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 10 ngày: Từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020.

c) Tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển:

- Căn cứ vào điểm kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020, xác định người trúng tuyển là người có điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

- Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả điểm kiểm tra, sát hạch cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì báo cáo, xin ý kiến Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

d) Công nhận kết quả trúng tuyển, kiểm tra hồ sơ theo phiếu đăng ký dự tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng.

- Hội đồng xét tuyển viên chức báo cáo, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận kết quả trúng tuyển viên chức.

- Thông báo kết quả trúng tuyển; người trúng tuyển đến Văn phòng Sở để xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nhận quyết định tuyển dụng.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung làm việc tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020./.

Minh Triệu

Các tin đã đưa:
Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (23/09/2020)
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020 (05/08/2020)
Hội nghị Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2020) và Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm 2020 (31/07/2020)
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (21/07/2020)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 (15/06/2020)
Hội nghị Sơ kết việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (28/05/2020)
Địa chỉ trang thông tin tiếp nhận giải đáp thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (19/05/2020)
Hơn 247 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (08/05/2020)
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn