Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang (08/05/2020)

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, An Giang sẽ thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng sau:

a) Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng.

b) Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay vốn không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 03 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Nội dung này do Ngân hàng Nhà nước chủ trì, hướng dẫn và cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

c) Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

d) Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

đ) Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

e) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

g) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 03 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện hỗ trợ cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện, ...) trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Hướng dẫn các địa phương triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các nhóm đối tượng, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đúng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định; đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương tổ chức thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; bảo đảm yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương lập danh sách trong tháng 4/2020, tổ chức thực hiện trong đầu tháng 5/2020 đối với các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo; các đối tượng còn lại thời gian hỗ trợ hàng tháng theo đề nghị của đối tượng và thẩm định, báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Được biết qua rà soát thống kê, An Giang có 7.428 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 164.000 đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo và 75.278 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này là 247.059 tỷ đồng.

Kế hoạch số 229/KH-UBND: xem tại đây


Thu Hằng

Các tin đã đưa:
Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (23/09/2020)
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức làm việc tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (10/09/2020)
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020 (05/08/2020)
Hội nghị Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2020) và Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm 2020 (31/07/2020)
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (21/07/2020)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 (15/06/2020)
Hội nghị Sơ kết việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (28/05/2020)
Địa chỉ trang thông tin tiếp nhận giải đáp thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (19/05/2020)
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn