Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Ban giám đốc sở
Skip portlet Portlet Menu

1. Giám đốc Sở -CHÂU VĂN LY

Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện công tác tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt công tác:

- Công tác Thống kê tổng hợp, tổ chức và cán bộ;

- Công tác Cải cách hành chính; Pháp chế;

- Công tác Kế hoạch - Tài chính, xây dựng cơ  bản;

- Công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Phụ trách chính công tác khiếu nại, tố cáo;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở; thành phố Long Xuyên; thành phố Châu Đốc.

2. Phó giám đốc Sở - Bùi Công Bằng

Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các mặt công tác:

- Kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện các mãng công việc được Giám đốc Sở phân công (thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh theo thẩm quyền).

- Công tác thực hiện chính sách Người có công với cách mạng;

- Hỗ trợ Giám đốc Sở công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác Kế hoạch - Tài chính, xây dựng cơ  bản;

- Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội;

- Thường trực Ban Giám đốc xử lý văn bản đến của Sở; ký tạm ứng kinh phí theo quy định;

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Người có công; Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; Phòng Bảo trợ xã hội; huyện An Phú; thị xã Tân Châu; huyện Phú Tân;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

3. Phó giám đốc Sở - Phan Văn Tuấn  

Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các mặt công tác:

- Kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện các mãng công việc được Giám đốc Sở phân công (thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh theo thẩm quyền).

- Công tác Bảo trợ xã hội;

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Công tác trẻ em; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Trực tiếp phụ trách các Phòng, đơn vị: Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới; Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang; Trung tâm Công tác xã hội - Bảo vệ trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em; huyện Tịnh Biên; huyện Châu Thành; huyện Châu Phú;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

4. Phó giám đốc Sở - Phạm Sơn

Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành các mặt công tác:

- Kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện các mãng công việc được Giám đốc Sở phân công (thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh theo thẩm quyền).

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

- Công tác lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội;

- Công tác bảo hộ lao động, An toàn lao động - Vệ sinh lao động;

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động - Bảo hiểm xã hội; Phòng Dạy nghề; Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang; các trường trung cấp nghề thuộc Sở quản lý; huyện Chợ Mới; huyện Thoại Sơn; huyện Tri Tôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn