Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
Skip portlet Portlet Menu

Sở Lao động - TBXH gồm có Giám đốc; 03 Phó Giám đốc; 08 phòng ban; 01 Chi cục và 11 đơn vị trực thuộc.

1. Các Phòng, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (gọi tắt là Phòng), gồm:

a) Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

đ) Phòng Lao động- Việc làm - An toàn lao động- Bảo hiểm xã hội;

e) Phòng Dạy nghề;

g) Phòng Bảo trợ xã hội;

h) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;

3. Chi cục trực thuộc Sở:

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức có không quá 3 phòng.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

1) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang;

2) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang;

3) Cơ sở Điều trị, Cai nghiện ma túy tỉnh;

4) Trung tâm Công tác xã hội tỉnh An Giang;

5) Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tỉnh An Giang;

6) Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang;

7) Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang;

8) Trường Trung cấp nghề Châu Đốc;

9) Trường Trung cấp nghề Tân Châu; 

10) Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang;

11) Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang


UBND tỉnh sẽ giảm hoặc thành lập mới các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - TBXH theo yêu cầu công việc.

 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn