Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang.

...

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

...

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

...

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh An Giang tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính. Cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang, góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, thân thiện, minh bạch, hấp dẫn; tạo thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh. 

...

Hình mang tính chất minh họa

Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ là một biện pháp hữu hiệu góp phần tăng cường phòng ngừa tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện nay.

...

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 2115 /QĐ-UBND ngày 25/7/2016 Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

...

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 28/3/2016 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016.

...

 Nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãn phí; phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành liêm chính, lành mạnh hóa các quan hệ trong ngành thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch phục vụ nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thực thi pháp luật, công khai minh bạch trong quá trình thực hiện.

...

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 Quyết định về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

...

Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 16/10/2015, Đoàn kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tỉnh An Giang sẽ tiến hành kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân.


Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn