Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Lao động - Tiền lương
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 15/5/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dn việc thu thập, lưu trữ, tng hp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự ck thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, Thông tư có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016.

...

Từ đầu năm đến nay, Ngành Lao động- TBXH đã tổ chức thực hiện tốt các chính sách về Lao động- Việc làm- An toàn lao động- Bảo hiểm xã hội, thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, giảm tranh chấp lao động, đình công.

...

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư Số: 13/2016/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

...

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Phòng Lao động- TBXH huyện Tịnh Biên phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn và vận động học nghề.

...

Luật An toàn, vệ sinh lao động của Quốc hội số: 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC  Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

...

Th tướng Chính ph va quyết đnh thành lp Hi đng quc gia v an toàn, v sinh lao đng. B trưởng B Lao đng - Thương binh và Xã hi làm Ch tch Hi đng.

...

Ngày 17/6/2016, tại Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang về công tác đào tạo nghề.

...

Với mục tiêu nhiệm vụ kết nối cung- cầu lao động, trong 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Châu Đốc đã tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm, đồng thời cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, của doanh nghiệp.

...

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động và Thông tư số 01/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn - vệ sinh lao động định kỳ (06 tháng và cả năm) theo quy định.


Trang đầu Trang kế123456789Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn