Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Đào tạo nghề
Skip portlet Portlet Menu

10 tháng đầu năm 2020, Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội An Giang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp, đến nay đạt 91,8% kế hoạch năm

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bổ sung chỉ tiêu liên kết đào tạo năm 2020, tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT”Đề án “Sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN tỉnh An Giang”; ban hành quyết định công nhận giám đốc Trung tâm GDNN 3T An Giang. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện rà soát và điều chuyển kinh phí đào tạo nghề phi nông nghiệp cho LĐNT cho các huyện có nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện đến cuối năm 2020.

...

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp, giới thiệu việc làm người chấp hành xong án phạt tù theo quy định, qua đó giúp người chấp hành xong án phạt tù có tay nghề, tạo việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 2195/KH-SLĐTBXH, ngày 24 tháng 9 năm 2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”.

...

Năm 2019, Ngành Lao động- TBXH đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm, đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn lực lao động có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do ngành phụ trách và năng lực cạnh tranh cấp Sở (DCCI).

...

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND đã ban hành quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020” và kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”.

...

Năm 2017, Ngành Lao động- TBXH đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức thực hiện dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội.

...

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Trong đó, theo quy định có 2 hình thức liên kết đào tạo. Đồng thời, nhà trường và doanh nghiệp có thể liên kết tổ chức đào tạo trong đó doanh nghiệp có thể đảm nhận đến 40% chương trình đào tạo.

...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm vic ca nhà giáo giáo dc ngh nghip; Thông tư có hiu lc thi hành t ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề và Chương III của Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

...

Sáng ngày 27/2/2017, tại Hội trường Sở Lao động – TBXH tỉnh An Giang dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Lao động – TBXH và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hai Sở đã tiến hành Lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Dự Lễ bàn giao còn có Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Nguyễn Kim Hường, Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH và các Sở ngành như Nội vụ, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Y tế và các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

...

5 năm qua (2011 - 2015) thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tổng số lao động nông thôn trong toàn tỉnh được hỗ trợ học nghề nông nghiệp là 26.429 người, trong đó số lao động thuộc người có công cách mạng là 95 người, số lao động thuộc người dân tộc thiểu số là 1.959 người, số lao động thuộc hộ nghèo là 4.444 người, người thuộc hộ bị thu hồi đất là 12 người, lao động thuộc người khuyết tật là 18 người; lao động thuộc hộ cận nghèo là 686 người,  lao động khác có nhu cầu học nghề là 19.215 người, đạt tỷ lệ trên 99% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo được duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015.

...

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ngành Lao động- TBXH đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện công tác dạy nghề, tổ chức tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của xã hội, của cán bộ, công chức và người lao động về vai trò của đào tạo nghề đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn