Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Đào tạo nghề
Skip portlet Portlet Menu

5 năm qua (2011 - 2015) thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tổng số lao động nông thôn trong toàn tỉnh được hỗ trợ học nghề nông nghiệp là 26.429 người, trong đó số lao động thuộc người có công cách mạng là 95 người, số lao động thuộc người dân tộc thiểu số là 1.959 người, số lao động thuộc hộ nghèo là 4.444 người, người thuộc hộ bị thu hồi đất là 12 người, lao động thuộc người khuyết tật là 18 người; lao động thuộc hộ cận nghèo là 686 người,  lao động khác có nhu cầu học nghề là 19.215 người, đạt tỷ lệ trên 99% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo được duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015.

...

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ngành Lao động- TBXH đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện công tác dạy nghề, tổ chức tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của xã hội, của cán bộ, công chức và người lao động về vai trò của đào tạo nghề đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

...

Thời gian qua, Châu Thành đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, và các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu, vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, giúp người lao động tạo viêc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương.

...

UBND huyện Chợ Mới vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động năm 2016

Theo đó, chỉ tiêu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 là 8.000 người. Bao gồm: Số lao động được giải quyết việc làmlao động phổ thông 5.800 người; Số lao động được giải quyết việc làm từ các dự án cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm 380 người; Xuất khẩu lao động 20 người; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.800 người. Phấn đấu có ít nhất 80% lao động nông thôn sau khi được đào tạo nghề phải có việc làm.

...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020” và kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”,

...

Thực hiện kế hoạch dạy nghề cho học viên năm 2016, sáng ngày 20/5/2016 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang phối hợp với Trường Trung cấp nghề TP. Châu Đốc tiến hành buổi lễ khai giảng lớp nghề "Xây dựng dân dụng" cho 30 học viên. Đến tham dự buổi lễ, có thầy Mai Nhật Thanh - Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề TP. Châu Đốc; và ông Phan Phát Nhường - Phó Giám đốc Trung tâm và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Trung tâm và Trường Trung cấp nghề.

...

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

...

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đào tạo nghề và Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Kim Hường, Phó giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, Hội nghị còn có gần 150 người tham dự, gồm BCĐ Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn cấp tỉnh, huyện; Phòng Lao động - TBXH; Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế huyện, thị, thành phố; các cơ sở đào tạo nghề và 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

...

Thực hiện Kế hoạch dạy nghề cho học viên năm 2015, sáng ngày 18/12/2015, Trung tâm Chữa bệnh - GD - LĐXH tỉnh An Giang phối hợp với Trường Trung cấp nghề TP.Châu Đốc tiến hành buổi lễ bế giảng lớp học nghề “Xây dựng dân dụng” cho 25 học viên. Đến tham dự buổi lễ, có ông Trần Thế Vỹ - hiệu trưởng trường Trung cấp nghề CĐ và ông Mai Nhật Thanh – hiệu phó. Về phía Trung tâm có sự hiện diện của ông Nguyễn Trường Tồn, Trưởng phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất và các phòng nghiệp vụ có liên quan.


Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.
Điện thoại: (0763) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn