Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
Danh bạ
Skip portlet Portlet Menu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

A.   BAN GIÁM ĐỐC

1

Châu Văn Ly

Giám đốc

0913.762.382

cvly@angiang.gov.vn

2

Bùi Công Bằng

Phó Giám đốc

0918.527.895

bcbang@angiang.gov.vn

3

Phạm Sơn

Phó Giám đốc

0913.679.740

pson@angiang.gov.vn

4

Phan Văn Tuấn

Phó Giám đốc

0909.050.569

pvtuan@angiang.gov.vn

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

I. Văn phòng Sở

1

Đặng Huy Châu

Chánh Văn phòng

0918.027.714

dhchau@angiang.gov.vn

2

Trần Thu Hằng

Phó Chánh VP

0983.853.964

tthang@angiang.gov.vn

II. Thanh tra Sở

1

Phan Ngọc Khiêm

Chánh Thanh tra

0918.398.565

pnkhiem@angiang.gov.vn

2

Đặng Văn Kể

Phó Chánh Thanh tra

0918.951.854

dvke@angiang.gov.vn

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Lê Thành Chính

Trưởng phòng

0918.184.341

ltchinh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Phương

Phó Trưởng phòng

0907.229.226

nnphuong01@angiang.gov.vn

IV. Phòng Bảo trợ xã hội

1

Võ Thị Cẩm Hường

Trưởng phòng

0916.777.890

vtchuong@angiang.gov.vn

2

Ngô Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

0376.000.024

nvhoang@angiang.gov.vn

V. Phòng Người có công

1

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng phòng

0919.005.101

ntlphuong@angiang.gov.vn

2

Trần Thu Nga

Phó Trưởng phòng

0945.169.424

ttnga@angiang.gov.vn

VI. Phòng Lao động việc làm - An toàn lao động - Bảo hiểm xã hội

1

Nguyễn Hoàng Minh Thư

Trưởng phòng

0913.776.321

nhmthu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Cao Trí

Phó Trưởng phòng

0988.994.452

nctri@angiang.gov.vn

VII. Phòng Dạy nghề

1

Thái Thị Bạch Lan

Trưởng phòng

0985.772.890

ttblan@angiang.gov.vn


VIII. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới

1

Nguyễn Văn Đạt

Trưởng phòng

0942.156.677

nvdat@angiang.gov.vn


Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn