Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Văn bản Sở
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1460/TB-SLĐTBXH Thông báo Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Sở Lao động - TBXH 08/07/2019 Xem
636/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Sở Lao động - TBXH 24/06/2019 Xem
983/SLĐTBXH-VP V/v công bố, công khai đường dây nóng của Sở Lao động - TBXH Sở Lao động - TBXH An Giang 25/05/2017 Xem
171/HD-SLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” Sở Lao động - TBXH 25/01/2017 Xem
03/HD-SLĐTBXH HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI NHÂN DỊP TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017 SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 03/01/2017 Xem
50/HD-SLĐTBXH HƯỚNG DẪN TẶNG QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT ĐINH DẬU NĂM 2017 SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 09/01/2017 Xem
335/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Sở Lao động - TBXH 07/12/2015 Xem
Quyết định số: 266/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh An Giang Sở Lao động -TBXH 22/09/2015 Xem
Quyết định Số: 265/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội An Giang Sở Lao động - TBXH 22/09/2015 Xem
Công văn 1229/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH V/v thực hiện Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 về bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội An Giang 15/09/2015 Xem

Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn