Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động thanh tra
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 01/12/2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với Người có công; chính sách Bảo trợ xã hội; công tác Bình đẳng giới và công tác quản lý về pháp luật lao động đối với Phòng Lao động-TBXH TP. Long Xuyên.

...

Thực hiện quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo năm 2011, Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo, Điều 25 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo. Nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang thông báo công khai Kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với ông Phạm Hoàng Vinh (sinh năm 1946) thường trú ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang như sau:

...

Ngày 07/10/2016, Sở Lao động-TBXH tiến hành công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; giải quyết Khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng; công tác đào tạo nghề tại Trường trung cấp nghề Chợ Mới.

...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang thông báo về việc ghi phiếu tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động cho các doanh nghiệp - cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

...

Ngày 22/9/2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với Người có công; chính sách Bảo trợ xã hội; công tác Bình đẳng giới và công tác quản lý về pháp luật lao động đối với Phòng Lao động-TBXH Chợ Mới.

...

Hưởng ứng Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động. Sáng ngày 14/9/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang phối hợp cùng Sở Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp An Giang tổ chức “Hội nghị triển khai các quy định pháp luật trong lĩnh vực lao động, xây dựng và Chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng năm 2016” tại Hội trường của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.

...

Ngày 29/8/2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các chính sách về lao động, thương binh và xã hội tại Phòng Lao động-TBXH TP. Châu Đốc.

...

Để triển khai chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang theo nội dung Kế hoạch số 913/KH-SLĐTBXH ngày 06/5/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang. Sáng ngày 15/8/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức buổi họp bàn thống nhất nội dung triển khai Chiến dịch Thanh tra Lao động trong lĩnh vực xây dựng năm 2016 trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là việc triển khai tổ chức các đợt hội nghị, tập huấn, tuyên truyền và thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tham dự buổi họp có đại diện Sở Xây dựng, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

...

Ngày 06/5/2016, liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2016, gồm 7 điều, trong đó quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục đích, nguyên tắc sử dụng; nguồn kinh phí; nội dung chi và mức chi; lập dự toán, quản lý và quyết toán; tổ chức thực hiện.

...

Để triển khai nội dung Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũngCông văn số 974/UBND-NC ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Kế hoạch số 08-KH/TU, Thanh tra sở tham mưu Ban Giám đốc sở xây dựng Kế hoạch số 1626/KH-SLĐTBXH ngày 02/8/2016 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng thuộc ngành quản lý, trong đó trọng tâm tập trung vào các nội dung chính như:


Trang đầu Trang kế1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.
Điện thoại: (0763) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn