Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 

Sáng ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung tại Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Các tin đã đưa:
 
 


Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/CĐSLĐTBXH ngày 12/02/2018 của Chi đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2018. Sáng ngày 30/3/2018, Chi đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại ma túy cho hơn 200 sinh viên tại Trường Trung cấp nghề Châu Đốc.

Các tin đã đưa:
 

Sáng ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung tại Quyết định số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Các tin đã đưa: