Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 


Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, từ ngày 30 tháng 10 năm 2018 đến ngày 02 tháng 11 năm 2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang tổ chức đưa 48 Người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh An Giang thăm các cơ quan Trung ương, Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018).

Các tin đã đưa:
 
 


Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

Các tin đã đưa:
 


Cùng với cả nước, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt mọi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nhằm tri ân, ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, một phần thân thể cho đất nước, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc là “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Các tin đã đưa: