Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 


Thời gian qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ngày một tăng. Thị trường lao động đến làm việc là những thị trường việc làm ổn định, thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia.

Các tin đã đưa:
 
 


Chiều ngày 30/12/2016, Sở Lao động- TBXH tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban giám đốc cùng cán bộ công chức, viên chức, công đoàn viên của văn phòng Sở và 03 đơn vị trực thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em, Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em

Các tin đã đưa:
 


Nhằm vận động có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Tri Tôn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các tin đã đưa: