Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 


Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) về việc thực hiện Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn II năm 2012-2016. Thực hiện kế hoạch hoạt động Hợp phần bảo vệ trẻ em năm 2016, từ  ngày 05 – 07/ 10/2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn, hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện các biểu mẫu Quy trình quản lý trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Các tin đã đưa:
 
 

Ảnh mang tính chất minh họa

Ngày 13/9/2016 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1973/SLĐTBXH-PBVCSTE.BĐG hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. Thực hiện sự chỉ đạo UBND tỉnh Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra quân phát động vào ngày 15/11/2016 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 sẽ chính thức diễn ra với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, tạo nên đợt cao điểm trong truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên toàn quốc. Các địa phương sẽ tổ chức lễ phát động trong thời gian từ ngày 10-15/11/2016.

Các tin đã đưa:
 


Nhằm vận động có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Tri Tôn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các tin đã đưa: